• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V posledný školský deň pred vianočnými prázdninami sme sa celá škola zišli v telocvični nášho gymnázia. Tu sme zažili krásny program v podaní žiakov gymnázia i základnej školy. Na koniec nám dal pán kaplán požehnanie, ktoré nás bude napĺňať radosťou a pokojom počas celých vianočných sviatkov a my sme sa potom rozišli do našich domovov pripravovať sa na narodenie Božieho Syna.