• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 20.10.2009 organizovala naša škola 5. ročník výtvarnej súťaže Františkova púť. Súťaže sa okrem našich žiakov zúčastnili žiaci MŠ z Podhoria, MŠ na Ulici 1. mája, ZŠ Jozefa Kollára, ZŠ Jozefa Horáka  a ZŠ v Banskej Belej. Témou súťaže bola udalosť zo života sv. Františka Assiského, keď ho Pán vyzval, aby opravil jeho dom. Žiaci kreslili a maľovali sv. Františka pri práci na obnove kostola s takou chuťou, že niektorí  vytvorili aj viac prác. Program pripravili dievčatá zo Zboríka spolu s pani učiteľkou Helenou Chovanovou, ktorá súťaž každoročne organizuje. Za účasť v súťaži ďakujeme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov.