• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V dňoch 22. – 26. septembra 2009 sme opäť, na pozvanie nemeckých hostiteľov, tentokrát pri príležitosti 150 výročia jej založenia, navštívili školu s veľmi pekným okolím, umiestnenú na umelo utvorenom ostrovčeku obklopenú riekou Inn.