• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Úspešní žiaci zo školského kola v 3. a 4. ročníku pracovali v počítačovej učebni v škole a žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka mali možnosť zúčastniť sa súťaže z domu. Aj napriek prekážkam, ktoré nás denne sprevádzali počas dištančného štúdia, odvážni žiaci našej školy túto možnosť využili a rady úspešných riešiteľov okresného kola sa zaplnili menami:

3.A - Dávidko Maruniak

4.A - Lenka Garaiová a Jakub Ivanič

5.A - Anička Urbanová, Miriam Škvarková, Jakub Štekláč, Martin Pálka

6.A - Tom Slezák, Peťo Maruniak, Daniel Pivarč

7.A - Janko Garai a Danielka Marková

Sme nesmierne hrdí na naše deti a prajeme im veľa úspechov v štúdiu i v ďalších súťažiach.