• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 05.02.2021 sa uskutočnilo Okresné kolo geografickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

V kategórii F (6. a 7. roč.) sa zúčastnili žiačky:
- Daniela Marková -  5. miesto
- Terézia Cániková -  8. miesto

V kategórii E (8. a 9. roč) sa zúčastnili žiaci:
- Nicolas Slezák - 1. miesto, postup na krajské kolo
- Filip Ivanič - 6. miesto

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a postupujúcemu do krajského kola gratulujeme.