• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V tejto neľahkej pandemickej situácii sa aj naša škola snaží hľadať vhodné spôsoby a metódy edukácie s využitím dostupných ochranných prostriedkov. A tak vyučujúci rúška striedajú s ochrannými štítmi, aby bolo zabezpečené odzeranie z pier najmä na hodinách vyžadujúcich intenzívnejšiu verbálnu komunikáciu. Spoločným dodržiavaním opatrení chránime seba i ostatných.