• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V dňoch 10. - 11. decembra sa naši žiaci už tradične zapojili do školského kola Pytagoriády. Pytagoriáda je celoslovenská matematická súťaž, ktorá umožňuje každému žiakovi ukázať, čo sa v ňom skrýva. Úlohy sú zaujímavé i netradičné, ale korešpondujúce s ovládaním bežných školských vedomostí v každom ročníku. Úspešným riešiteľom sa stáva každý, kto dosiahne aspoň 10 bodov - vyrieši aspoň 10 úloh z 15 zadaní. V tomto školskom roku zabodovali títo machri:

3. A - Lucia Kuková; Jakub Ivanič; Lenka Garaiová

4. A - Anička Urbanová; Sarah Strošková; Žofia Machariková; Matej Letkovič; Martin Pálka; Jakub Štekláč; Richard Palášthy

5. A - Matyáš Baar

6. A - Mikuláš Macharik; Janko Urban; Dávid Lalo; Šimon Pálka; Janko Garai

7. A - Michal Maruniak

8. A - Michal Švec; Nicolas Slezák; Marína Kuhnová

Všetkým blahoželáme! Tešíme sa, že nás budú v marci 2020 reprezentovať na okresnom kole Pytagoriády a veríme, že sa k nim do jari pridajú aj ďalší usilovní žiaci, ktorí sa školského kola nemohli zúčastniť, alebo aj tí, ktorí tvrdou svedomitou prácou dotrénujú svoje matematické zručnosti.