• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Vo štvrtok 28.11.2019 sa naši najlepší z najlepších zúčastnili diecéznej tímovej matematickej súťaže "3 hlavy, 3 perá” v Banskej Bystrici. Našu školu tentokrát reprezentovali 2 tímy: 1. Nicolas Slezák (8.A), Marcus Halčin (7.A), Mikuláš Macharik (6.A) a 2. Marína Kuhnová (8.A), Michal Maruniak (7.A), Janko Urban (6.A). Tímy riešili test, hlavolamy a na rýchlosť skladali - ukladali parkety. Prvý tím sa s počtom 26 bodov umiestnil na 1. mieste v konkurencii ďalších 9 tímov celého Banskobystrického kraja. Druhý tím nebol úspešný, ale za víťazným tímom stratil len 5 bodov. Všetkým žiakom ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy a držíme palce v ďalších prírodovedných súťažiach.