• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 


--> Prihláška na zápis do prvého ročníka
Po vyplnení a podpísaní ju môžete poslať oskenovanú na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poštou alebo osobne do kancelárie školy.


Vážení rodičia, v súvislosti s predpokladaným návratom žiakov 2. stupňa do škôl po veľkonočných prázdninách sa na nás obraciate s viacerými otázkami, týkajúcimi sa podmienok, priebehu a organizačného zabezpečenia prezenčného vyučovania.

Obnova prezenčného vyučovania má viacero podmienok. Rozhodujúcou podmienkou je posudzovanie aktuálnej epidemiologickej  situácie podľa regionálnych covid automatov (nie podľa celoslovenského), čo zatiaľ nie je možné. Po vstupe regionálnych covid automatov do platnosti sa bude pri obnove prezenčného vyučovania postupovať nasledovne:
a)       ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,
b)      v prípade II. stupňa varovania by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl.

Podmienkou prezenčného vzdelávania bude pravidelné PCR testovanie žiakov 2. stupňa základných škôl pravdepodobne kloktacími testami. Ide o odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mailom) najneskôr do 72 hodín. Predpokladáme, že za každú triedu sa bude vyhodnocovať jedna spoločná vzorka a v prípade pozitívneho výsledku bude nasledovať pretestovanie žiakov.

Testovacie kolá sa budú vykonávať pravidelne v týždňových intervaloch (každých 7 dní). Bližšie informácie o tom, ako presne bude testovanie prebiehať Vám poskytnúť nevieme, nakoľko neboli zverejnené / nimi nedisponujeme. Zatiaľ zostáva v platnosti, že v prípade nezáujmu o kloktacie testy môže byť žiak 2. stupňa ZŠ aj naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Podmienkou testovania je súhlas so spracovaním údajov treťou stranou, t.j. firmou, ktorá dodá do školy kloktacie testy a následne vyzdvihne odobraté vzorky. Súhlas so spracovaním údajov treťou stranou je potrebný z dôvodu, aby mohli byť vzorky vyhodnotené a následne doručené výsledky zákonným zástupcom žiaka („Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“).

Predpokladáme, že ďalšou podmienkou obnovy prezenčného vyučovania na 2. stupni bude negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka a vyplnenie Čestného vyhlásenia.

Touto cestou Vás chceme ubezpečiť, že sledujeme vývin epidemiologickej situácie ako aj všetky dostupné zdroje informácií a o všetkom Vás budeme včas informovať. 


Aktuálne zabezpečujeme prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa ZŠ podľa podmienok v zmysle príslušných rozhodnutí. Podmienkou účasti žiaka  na prezenčnom vyučovaní je negatívny test na COVID-19 jedného z rodičov, pričom test nesmie byť starší ako 7 dní. Pri nástupe do školy je zároveň potrebné vypísať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti:

--> Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

--> INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa

Tlačivá budú k dispozícii aj vo vestibule školy