• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V piatok 17. 5. 2019 sme sa úspešne zúčastnili majstrovstiev okresu v atletike základných škôl. Naše družstvo dievčat zvíťazilo a družstvo chlapcov sa umiestnilo na 2. mieste. Medailové umiestnenia dosiahli žiaci nasledovne:

Dievčatá
60m  - 1. miesto Alexandra Nemčoková, 2. miesto Daniela Halčinová
300m - 1. miesto Daniela Halčinová, 3. miesto Marína Kuhnová
800m - 3. miesto Paulína Gálusová
Skok do diaľky - 2. miesto Zuzana Maruniaková
Skok do výšky - 2. miesto Zuzana Maruniaková, 3. miesto Paulína Gálusová
Vrh guľou - 1. miesto Anna Chovanová, 3. miesto Júlia Záhorcová

Chlapci
Vrh guľou - 1. miesto Benjamín Lulák
Hod kriketovou loptičkou - 2. miesto Lukáš Hatala
Skok do výšky - 2. miesto Richard Hesoun

Za reprezentáciu školy a dosiahnuté výkony ďakujeme.