• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 21.5.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Archimediády - fyzikálnej olympiády pre trojčlenné tímy žiakov 7. ročníka. Z 5 zúčastnených družstiev základných škôl Banskej Štiavnice sa naši siedmaci umiestnili na prvých dvoch miestach:

tím: Nicolas Slezák, Filip Ivanič, Ľuboš Povinský - 1. miesto

tím: Henika Dudáková, Marína Kuhnová, Vanesa Juhásová - 2. miesto

Na siedmakov sme nesmierne hrdí a želáme im veľa úspechov v ich ďalšej vedeckej činnosti.