• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 12.2.2019 sa v Základne škole J. Horáka uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C. Našu školu úspešne reprezentovali: Viktória Jágerská, ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste s počtom bodov 71,5. Rovnaký počet bodov dosiahla aj Zuzana Maruniaková, rozhodla však teoretická časť a tá ju posunula na 4. miesto. Alexandra Nemčoková sa stala úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme :)