• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Dňa 30.1.2019 sa v Základnej škole J. Horáka uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z9 a Z5. V kategórii Z9 sa Lucii Ivaničovej podarilo získať 17 z 24 bodov, čím sa v konkurencii 12 mysliteľov umiestnila na krásnom 2. mieste. V kategórii Z5 nás reprezentovali žiaci Mikuláš Macharik, Ján Garai a Ján Urban. Úspešnými riešiteľmi v konkurencii 9 účastníkov sa stali Miki Macharik s počtom bodov 11/18 - 2. miesto a Janko Garai s počtom bodov 10/18 - 5. miesto. Všetkým blahoželáme a držíme palce v ďalšom získavaní vedomostí a vedeckom zápolení.