• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V stredu 16.1.2019 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali štyria žiaci: v kategórii 1A Marína Kuhnová (7.A) a Michal Švec (7.A) a v kategórii 1B Matej Kuhn (9.A) a Aëla Hasbach (9.A). Celkovo bolo na okresnom kole osem úspešných riešiteľov a všetci štyria naši žiaci patria medzi nich. Zároveň všetci obsadili aj medailové pozície. Marína získala pekné 3. miesto, Michal a Aëla skončili na krásnej 2. priečke a Matej vo svojej kategórii zvíťazil a postupuje na krajské kolo. Všetkým štyrom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.