• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktoré odhalilo nových matematických mysliteľov. Úlohou detí bolo v časovom intervale 60 minút si poradiť s 15 neštandardnými úlohami. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto zvládol minimálne 10 úloh. A tu sú ich mená:

Kategória P3:
Urbanová, Pálka, Palášthy, Štekláč, Suchá, Škvarková, Macharíková, Strošková, Letkovič

Kategória P4:
Maruniak, Slezák, Kuhn, Dávidová, Pivarč, Maruniaková, Baar

Kategória P5:
Urban, Garai, Macharík

Kategória P7:
Slezák, Ivanič, Kuhnová, Bahar, Buzalková, Juhásová, Dudáková, Švec

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole Pytagoriády v marci 2019.