• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

V utorok 13. novembra organizovala ZŠ s MŠ v Banskej Belej výtvarnú súťaž pod novým názvom: Terra Bela. Témou tohtoročných prác bolo jesenné ovocie a zelenina. Našu školu zastupovali žiaci vo všetkých kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

II. kategória ( 1.-3.ročník): Ninka Soldánová - 3. miesto, Selena Bartošová - čestné uznanie

III. kategória ( 4.-6.ročník): Daniela Marková - 2. miesto, Zuzana Auderová - 3. miesto

IV. kategória ( 7.-8..ročník): Daniela Halčinová - 1. miesto, Barbora Palovičová - čestné uznanie

Srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.