• Cirkevná základná škola
    sv. Františka Assiského
  • Tu je niečo z nášho života
  • Súťaže v programovaní robotov
  • Výtvarné a spevácke súťaže
  • Deň školy a rodiny
  • Duchovná formácia
  • Lyžiarsky kurz
  • Dopravné ihrisko

 

Modlitba sv. ruženca sprevádza našu školu počas celého mesiaca október. Vo štvrtok 19.10 sme sa spoločnou modlitbou sv. ruženca v čase od 9:00 hodiny zapojili do iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec". Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôvery plná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša." V pondelok 22. októbra, keď si v liturgickom kalendári pripomíname svätého Jána Pavla II., sme počas bohoslužby pre 6.-9. ročník modlitbou sv. ruženca rozjímali nad radosťami života Ježiša Krista. Duchovný otec Ľudovít žiakom priblížil osobnosť sv. Jána Pavla II. a jeho vlastné spomienky na ich spoločné stretnutia.