• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Trieda 1.D, triedny učiteľ: Mgr. Michal Santoris
--> rozvrh hodín