• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského


Stredná odborná škola sv. Františka Assiského
vznikla transformáciou Katolíckeho gymnázia a chce priamo nadviazať na jeho úspechy v oblasti programovania a robotiky. K transformácii sme pristúpili po zvážení potrieb súčasnej doby, kedy na Slovensku chýba odhadom 10.000 odborníkov v IT sektore (finweb.hnonline.sk), pričom tento sektor patrí k najlepšie hodnoteným na trhu práce.

Keďže našich budúcich absolventov chceme pripravovať priamo pre prax, spolupracujeme v duálnom systéme so spoločnosťou Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Školský učebný plán však našim absolventom umožní kvalitne sa pripraviť na štúdium na technických odboroch vysokých škôl, najmä v oblasti informatiky, matematiky, fyziky, ale aj architektúry či stavebníctva.