• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

 

 

bolo...

6.2.2020 Robotiáda; robotická súťaž (výsledky)

21.12.2020 - 8.1.2021 Vianočné prázdniny

16.12.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

18.11.2020 Štvrťročná klasifikačná porada

6.11. - 9.11.2020 Jesenné prázdniny

30.10. - 2.11.2020 Jesenné prázdniny

7.10.2020 Slávenie sviatku sv. Františka z Assisi krátkym programom, príhovorom a modlitbou

4.10.2020 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy

14.9.2020 Riaditeľské voľno

2.9.2020 začiatok školského roka

1.7. - 1.9.2020 letné prázdniny

12.3.2020 Prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti a drogovej prevencii so zamestnancom Policajného zboru

19.2.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

12.2.2020 Python cup; súťaž v programovaní

12.2.2020 Olympiáda v anglickom jazyku; krajské kolo

11.2.2020 Olympiáda v nemeckom jazyku; krajské kolo

10.-14.2.2020 Lyžiarsky výcvik v Salamandra resort (galéria)

7.2.2020 Robotiáda; robotická súťaž v Brne (výsledky)

6.2.2020 Zasadnutie žiackej školskej rady

31.1.2020 Odovzdanie polročných výpisov známok

30.1.2020 RoboHranie; robotická súťaž vo Zvolene (výsledky)

16.1.2020 Olympiáda v nemeckom jazyku; okresné kolo

15.1.2020 Olympiáda v anglickom jazyku; okresné kolo (výsledky)

8.1.2020 Trojkráľové požehnanie priestorov školy

20.12.2019 Vianočná besiedka (galéria)

11.12.2019 Deň otvorených dverí od 8:30 v priestoroch školy, navšteva spoločnosti Continental vo Zvolene o 10:00

6.12.2019 Návšteva sv. Mikuláša (galéria)

26.11.2019 Burza stredných škôl v Žiari nad Hronom (galéria)

21.11.2019 Stretnutie spoločenstva rodičov o 16:00

21.11.2019 Triedne rodičovské združenie od 14:00 do 16:00

19.11.2019 Osvienčim; exkurzia pre žiakov 8. a 9. ročníka (galéria)

14.11.2019 Turnaj v stolnom tenise; okresné kolo (galéria)

14.11.2019 Olympiáda z anglického jazyka; okresné kolo

12.11.2019 Burza stredných škôl vo Zvolene (galéria)

11.-15.11.2019 iBobor; informatická súťaž

1.11.2019 Imatrikulácie (galéria)

29.10.2019 Ochrana života a zdravia; praktická časť (galéria)

28.10.2019 Ochrana života a zdravia; teoretická časť

4.10.2019 Sviatok sv. Františka Assiského, patróna školy (galéria)

6.9.2019 Salamandrové dni; možnosť zapojenia sa študentov do Salamandrového sprievodu

4.9.2019 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

3.9.2019 Organizačné pokyny triedneho učiteľa Mgr. Michala Santorisa, poučenie o bezpečnosti pri práci, informácia o vnútornom poriadku školy, vybavenie všetkých potrebných potvrdení pre študentov, vydávanie učebníc a učebných pomôcok

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole, podpisovanie zmlúv medzi zákonným zástupcom a spoločnosťou Continental k duálnemu vzdelávaniu, potvrdenie o návšteve školy, ISIC