• Stredná odborná škola
    sv. Františka Assiského

 

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského otvára študijný odbor 2561 M - Informačné a sieťové technológie - PROGRAMÁTOR

dĺžka štúdia: 4 roky

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

spôsob ukončenia štúdia: maturita

úroveň vedomostí: úroveň kompetencií získaných v prvých semestroch VŠ, vedomosti z matematiky a fyziky na úrovni gymnázia

VŠ štúdium: štúdium na vysokej škole technického zamerania:  informačné a komunikačné technológie, programovanie, architektúra, stavebníctvo..

uplatnenie absolventa SOŠ v praxi: ak sa študent rozhodne nepokračovať vo VŠ štúdiu nájde svoje uplatnenie ako: programátor SW riešení, junior softwarový vývojár, junior tester, junior vývojár mobilných aplikácií, junior správca počítačových systémov, junior správca počítačových sietí

Duálne vzdelávanie: partnerom duálneho vzdelávania je spoločnosť Continental vo Zvolene

Continental študentom ponúka: prácu s najmodernejšími technológiami, možnosť brigád, možnosť stáže v zahraničí, kariéru v úspešnej firme, možnosť vypracovania bakalárskej či diplomovej práce v Continentali, podnikové štipendium, príspevok na stravu a odbornú literatúru

--> VIRTUÁLNY PRIESTOR pre online DOD