• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

16.10.2019 Ukážka hodiny telesnej výchovy v prvom ročníku

16.10.2019 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

17.10.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe

24.10.2019 Mesiac úcty k starším

25.10.2019 Súťaž o najkrajšiu tekvicu

 

bolo...

8.10.2019 Návšteva katolíckej fary v Banskej Štiavnici

4.10.2019 Sviatok sv. Františka Assiského, patróna školy; pozeranie filmu Sv. František

2.10.2019 Veselé zúbky

26.9.2019 Divadlo - Kocúr v čižmách

25.9.2019 Deň mlieka (galéria)

20.9.2019 Beh obce Banská Belá; atletická súťaž (výsledky)

19.9.2019 Depistáž správnej výslovnosti

17.9.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

16.-20.9.2019 Spoznávania okolia - priestory školy, dominanty Banskej Štiavnice (galéria)

12.9.2019 Rodičovské stretnutie

12.9.2019 Audiovizuál - Panna Mária

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole