• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

12.12.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe

13.12.2018 Pečenie perníkov; C. trieda

14.12.2018 Predvianočné trhy v priestoroch školy (viac)

17.12.2018 Dobrá novina; koledy

19.12.2018 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

21.12.2018 Vianočná besiedka; požehnanie detí a rodičov

22.12.2018 - 7.1.2019 Vianočné prázdniny

 

bolo...

7.12.2018 Sv. omša v adventnom období

6.12.2018 Vystúpenie v Kultúrnom centre; detský folklórny súbor Sitňančok

5.12.2018 Sv. Mikuláš; návšteva v materskej škole (galéria)

20.11.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe

12.11.2018 Návšteva počítačovej miestnosti a školskej knižnice v priestoroch základnej školy

7.11.2018 Čertovská rozprávka; divadelné predstavenie

6.11.2018 Spoločná modlitba pri kríži v kaplnke

5.11.2018 Návšteva hrobov zosnulých kňazov

26.10.2018 Úcta k starším; vystúpenie detí (galéria)

25.10.2018 Súťaž o najkrajšieho šarkana

17.10.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

16.10.2018 Františkova púť; výtvarná súťaž na tému "Exotické vtáctvo" (galéria)

15.10.2018 O krajine Popelkovo; predstavenie ľudových piesní (galéria)

15.10.2018 Návšteva vyučovania v 1. ročníku (galéria)

10.10.2018 Veselé zúbky

9.10.2018 Návšteva farského úradu v Banskej Štiavnici (galéria)

5.10.2018 Sv. František z Assisi; sledovanie DVD

4.10.2018 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy; slávnostná sv. omša vo farskom kostole (galéria)

2.10.2018 Návšteva galérie s B triedou (galéria)

1.10.2018 Návšteva galérie s C triedou (galéria)

28.9.2018 Deň mlieka

26.9.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

21.-22.9.2018 Depistáž správnej výslovnosti

19.9.2018 O pyšnej Dorotke; divadelné predstavenie (galéria)

18.9.2018 Návšteva hasičov v Banskej Štiavnici (galéria)

14.9.2018 Panna Mária, naša matka; video

11.9.2018 Rodičovské stretnutie

10.-14.9.2018 Spoznávanie nového prostredia; priestory školy a centrum mesta (galéria)

7.9.2018 Salamandrové dni; účasť detí v salamandrovom sprievode

3.9.2018 Začiatok školského roku 2018/2019 sv. omšou vo farskom kostole