• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Október 2021

28.-29. 2021 Jesenné prázdniny

27.10.2021 Videopozdrav pre starých rodičov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

22.10.2021 Tvorivé dielničky v Kammerhofe

18.-22.10.2021 Tvorivé dielne v MŠ - výroba svetlonosov z tekvíc

4.10.2021 Svätý František, film

 

September 2021

22.9.2021 Duchovná obnova

16. - 20.9.2021 Poznávanie priestorov ZŠ, Dominanty B. Štiavnice

2.9.2021 Začiatok školského roka

24.6.2021 Opekačka

16.6.2021 Fotenie v exteriéri

1.-4.6.2021 Týždeň detskej radosti

4.1.2021 Obnovenie činnosti materskej školy po vianočných prázdninách

 

....bolo

16.12.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

16.12.2020 Vianočné koledy

9.12.2020 Pečenie medovníkov

7.12.2020 Návšteva sv. Mikuláša

4.12.2020 Oslava sviatku sv. Mikuláša

27.10.2020 Súťaž o najkrajšiu tekvicu

5.10.2020 Svätý František; oslava, film

4.10.2020 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy

30.9.2020 Deň mlieka

24.9.2020 Návšteva Kammerhofu

17.9.2020 Návšteva hasičov

14.-18.9.2020 Spoznávanie okolia - priestory MŠ, ZŠ, dominanty mesta, Kalvária

14.9.2020 Panna Mária, naša Matka; DVD

10.9.2020 Depistáž správnej výslovnosti

2.9.2020 Začiatok školského roka 2020/2021 sv. omšou vo farskom kostole