• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

bude...

10.12.2019 Sv. omša v adventnom období

12.12.2019 Pečenie perníkov

16.12.2019 Dobrá novina, koledy

17.12.2019 Jasličková slávnosť A. trieda

18.12.2019 Jasličková slávnosť B. trieda

19.12.2019 Jasličková slávnosť C. trieda

 

bolo...

9.12.2019 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

6.12.2019 Návšteva sv. Mikuláša; vystúpenie detského folklórneho súboru

3.12.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe

2.12.2019 Návšteva Galérie Jozefa Kollára deťmi z C triedy (galéria)

18.11.2019 Návšteva počítačovej učebne

14.11.2019 Terra Bella; výtvarná súťaž v Banskej Belej (galéria)

14.11.2019 Návšteva školskej knižnice

13.11.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe

8.11.2019 Návšteva hrobov zosnulých kňazov

7.11.2019 Divadlo - Ujo Doremiro (galéria)

6.11.2019 Spoločná modlitba pri kríži v kaplnke

5.11.2019 Divadlo - O zlatej rybke (galéria)

5.11.2019 Divadlo - Emulienka (galéria)

4.11.2019 Deň materských škôl

25.10.2019 Súťaž o najkrajšiu tekvicu (galéria)

24.10.2019 Mesiac úcty k starším (galéria)

17.10.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

16.10.2019 Ukážka hodiny telesnej výchovy v prvom ročníku (galéria)

15.10.2019 Františkova púť; výtvarná súťaž (galéria)

8.10.2019 Návšteva katolíckej fary v Banskej Štiavnici

4.10.2019 Sviatok sv. Františka Assiského, patróna školy; pozeranie filmu Sv. František (galéria)

2.10.2019 Veselé zúbky

26.9.2019 Divadlo - Kocúr v čižmách (galéria)

25.9.2019 Deň mlieka (galéria)

20.9.2019 Beh obce Banská Belá; atletická súťaž (výsledky)

19.9.2019 Depistáž správnej výslovnosti

17.9.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

16.-20.9.2019 Spoznávania okolia - priestory školy, dominanty Banskej Štiavnice (galéria)

12.9.2019 Rodičovské stretnutie

12.9.2019 Audiovizuál - Panna Mária

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole