• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Napriek nepriazni a šarapateniu vírusu sme našu školu vyzdobili a už netrpezlivo čakáme na príchod Ježiška. Požehnané a v zdraví prežité sviatky prajeme všetkým.