• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V piatok 6. decembra v podvečerných hodinách vystúpili naši malí folkloristi v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici. S ich programom venovaným ľudovým zvykom na dedine tak spestrili mikulášsky program všetkým návštevníkom v našom meste.