• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Aj tento rok k nám 6. decembra v doobedňajších hodinách zavítal svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Deti boli plné očakávaní a svätého Mikuláša privítali básňami aj piesňami, za čo ich sv. Mikuláš odmenil balíčkom.