• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Deti našej materskej školy zažili v mestských kúpeľoch svoje prvé saunovanie, po ktorom si bolo treba aj poriadne oddýchnuť.