• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vo štvrtok 14.11. organizovala ZŠ s MŠ v Banskej Belej ďalší ročník výtvarnej súťaže Terra Bela pre žiakov nášho okresu. Žiaci tvorili na tému "Fantastická fauna a flóra". Reprezentovali nás žiačky Chloe Rebecca Petr a Katarína Ďuricová, ktoré obsadili 1. miesto. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých dní.