• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V A triede sa venujeme rôznym hrám a aktivitám a tu je malá ukážka.