• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V našej materskej škole sme si uctili našich starých rodičov a pripravili sme si pre nich bohatý program plný básní, piesní, tancu a spevu. Predtým však deti z C. triedy navštívili so svojím vystúpením domov dôchodcov.