• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Na hodinu Telesnej výchovy a športu prišli k prvákom aj ich kamaráti zo škôlky. Spoločne sa poriadne rozcvičili, následne prekonávali prekážkovú dráhu a nakoniec sa zahrali hru Rybníček. Predškoláci boli veľmi šikovní a určite o rok nebudú mať problém športovať na hodinách TVaŠ.