• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 25.9.2019 sme oslávili Deň mlieka ako sa patrí aj u nás v materskej škole. Deti si pomaškrtili na mliečku, dozvedeli sa o význame mlieka, a to nielen kravského. Tiež sa podieľali na výrobe kravičky z kartónu a mliečnych krabíc.