• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Navštívili náš policajti z odboru poriadkovej polície, porozprávali nám o pravidlách cestnej premávky a ukázali nám ich policajnú techniku.