• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Naši najmenší škôlkári sa vydali za sprievodu ich p. učiteliek na banskoštiavnickú Kalváriu. Dominanta nášho mesta na vysokom kopci Scharfenberg im dala veru poriadne zabrať, ale všetci to zvládli až po horný kostol, odkiaľ sme mali výhľad na cele naše mesto.