• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Počas adventu pán kaplán Michal Martinka odslúžil sv. omšu pre deti z materskej školy a žiakov z 3.A triedy. Pán Boh zaplať!