• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 5. decembra 2018 navštívil sv. Mikuláš našu škôlku. Naše detičky z A. B. a C. triedy boli ale výborne pripravené na jeho príchod! Rôznymi pesničkami, básničkami, tancom a ľudovými tradíciami. Sv. Mikuláš obdaroval každé dieťa sladkým balíčkom a nakoniec si s deťmi a s pani učiteľkami zatancoval.