• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 26.10.2018 sme pozvali našich drahých starkých na program, ktorý sme si pripravili k Úcte k starším. Rôznymi pesničkami, básničkami, ukazovačkami, scénkami a malým darčekom sme sa snažili vyjadriť im našu vďaku za všetko, čo pre nás urobili. Prejavujme im úctu, lebo nám ešte vždy majú čo dať!