• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V pondelok 15. októbra sme absolvovali s našimi kamarátmi z 1.A a z 1.B triedy hodinu telesnej výchovy v telocvični.