• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 09.10.2018 srdečne privítali p. farár Ľudovít Frindt a pán kaplán Michal Martinka na fare všetkých našich škôlkárov. Po sladkom pohostení nám premietli krásnu rozprávku Coco (2017). Ďakujeme!