• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V októbri sme v Kammerhofe z hliny vlastnoručne vyrobili anjelov, ktorých musia naše šikovné tety vypáliť v peci a my si ich v novembri vymaľujeme.

Prvý krát v novom školskom roku sme navštívili dielničku v Kammerhofe a naši šikovní škôlkári z C. triedy si sami uplietli náramky na ruky. Ďakujeme!