• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V utorok 18. februára nás navštívilo divadlo Lienka. Pozreli a vypočuli sme si rozprávku o zakliatej princeznej Alici, ktorú z dlhého spánku aj spolu s celým kráľovstvom zachránil obyčajný chlapec menom Jakub.