• Materská škola
    sv. Františka Assiského

Milka Bartková.

V tomto školskom roku odovzdala pomyselné žezlo od materskej škôlky novej pani zástupkyni. Jej lásku a starostlivosť si odteraz budú naplno užívať jej vnúčatá a rodina. Chceli by sme týmto poďakovať za dlhoročnú, usilovnú prácu zástupkyni riaditeľa v Materskej škole sv. Františka Assiského, Emílii Bartkovej - Milke. Od školského roku 2010/2011 do 2020/2021 Milka tvorila tím materskej škôlky. Počas jej pôsobenia založila folklórny súbor Sitňančok a viedla deti k láske k folklóru a ľudovým tradíciám. Deti reprezentovali materskú školu so Sitňančokom na rôznych podujatiach a folklórnych slávnostiach.

Milka, želáme Ti, aby si si v zdraví, šťastí a s Božím požehnaním užívala spoločné chvíle v kruhu rodiny ešte veľa dlhých rokov.