• Materská škola
    sv. Františka Assiského

Od pondelka 13. septembra 2021 je platná nová vyhláška ÚVZ. Tá upravuje dĺžku karantény. Zmeny sú zapracované v školskom manuáli

https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

či v najčastejšie kladených otázkach 

https://www.minedu.sk/data/att/20707.pdf

pre väčšiu prehľadnosť prikladáme infografiky