• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 
--> Prihláška do materskej školy


Od 8.2.2021 obnovujeme činnosť MŠ podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva a ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Podmienkou účasti dieťaťa je negatívny test na COVID-19 jedného z rodičov, pričom test nesmie byť starší ako 7 dní. Škola nemá zriadené vlastné odberové miesto; na testovanie môžete využiť odberové miesto v Kultúrnom centre na Kammerhofskej ulici.

Pri nástupe do školy je zároveň potrebné vypísať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti:

--> Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

--> INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa

Tlačivá budú k dispozícii aj vo vestibule školy

--> Rozhodnutie RÚVZ o zatvorení školy v čase od 17.12.2020 do 22.12.2020

--> Rozhodnutie RÚVZ o zatvorení triedy predškolákov materskej školy v čase od 8.12.2020 do 18.12.2020