• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Stredná odborná škola
  poskytuje praktické vzdelanie v oblasti informačné a sieťové technológie
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie


Kaplnka sv. Františka Assiského

Dňa 4. októbra 2016 bola v našej škole slávnostne požehnaná a ustanovená Kaplnka sv. Františka Assiského.

Svätý František - farebná maľba na oknách Kaplnky sv. Františka v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici (autor Helena Chovanová), rozbor symboliky obrazov a farebnosti:

V centre obrazu sa nachádza postava sv. Františka štylizovaná do podoby dieťaťa (kaplnka slúži prevažne žiakom školy a často ju navštevujú deti). Veľké oči - oči sú oknom do duše človeka - symbolizujú Františkovo obrovské srdce a veľkého ducha. V rukách drží Kristov kríž, o ktorý sa celý život opieral.

Bočné výjavy na nižšie položených oknách predstavujú prízemné situácie v živote Františka, vyššie položené okná zasa jeho duchovný život.

Pravé okno dole – LÁTKY – symbol jeho detstva – otca, kupca s látkami, charakterizujú samotné látky, matku ich farebnosť – modrá farba – symbol pokoja, vyrovnanosti, dôvery, nehy a lásky, ktorej sa Františkovi v detstve od matky dostalo. Oranžová farba predstavuje vášeň, zvedavosť až tvrdohlavosť, ktoré sa postupne u Františka v mladosti prebúdzali.

Ľavé okno dole – SKALY, KAMENE – neživé prírodné útvary, sivá farba symbol „neživosti“ života bez Boha. MEČ – symbol túžby po dobrodružstve, boji, túžby stať sa rytierom.

Ľavé okno hore - ZELENÁ RATOLESŤ – z neživých skál vyrastá živá rastlina – symbol Františkovho znovuzrodenia po obrátení a zároveň symbol jeho rehoľného zasvätenia (čistota, chudoba, poslušnosť). Zelená farba symbolizuje nádej a odvahu, odtieň s pridaním žltej farby zasa ľudí, ktorí myslia viac na iných ako na seba, čo František aj uskutočňoval (starostlivosť o malomocných a chudobných). KNIHA - SV. PÍSMO – predstavuje hľadanie a skúmanie Boha, Božieho Slova, Františkovu snahu o zmeny v cirkvi. Hnedá farba je symbolom domova a tradície, ľudí, ktorí hlásajú pokoj. František nachádzal pokoj v Bohu. SLNKO – Františkom ospevovaný priateľ (brat Slnko, sestra Luna) – žltá farba symbolizuje základnú ľudskú potrebu rozvíjať sa, túžbu po radosti, veselosti, otvorenosti, ktorá sa najviac prejavuje v konaní dobra (pozdrav františkánov: Pax et bonum! – Pokoj a dobro!).

Pravé okno hore – RUKA A KOSTOLÍK – Božia ruka – Boh vyzval Františka: „Oprav môj dom“.