• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Stredná odborná škola
  poskytuje praktické vzdelanie v oblasti informačné a sieťové technológie
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie

Gymnázium sv. Margity v Budapešti


Naša Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského v školskom roku 2013/2014 úspešne nadviazala spoluprácu s partnerskou školou v Maďarsku so sídlom v Budapešti. Slovenské deti tak majú možnosť spoznať zvyklosti, obyčaje a aj kultúru národa, s ktorým nás spája 900 rokov spoločnej histórie a pritom si zdokonaliť svoje jazykové zručnosti, keďže komunikačným jazykom je angličtina.

Naša partnerská škola bola založená Kongregáciou sestier Božského Vykupiteľa v roku 1920. Bola to jedna z prvých dievčenských škôl v Maďarsku. Dnešnú budovu školy začali stavať na Villanyiho ulici v roku 1931. V roku 1950 bola budova odobratá komunistami, ale v roku 1996 dostala kongregácia budovu späť do vlastníctva. Budova školy je veľmi priestranná, disponuje vlastnou plavárňou, divadelnou sálou, ktorá slúži aj ako aula, nájdete tu aj prekrásnu kaplnku a knižnicu, v ktorej majú študenti k dispozícii vyše 40 000 kníh. V areáli školy sa nachádzajú športové ihriská na basketbal, volejbal, futbal, či tenis. Bazén aj ihriská sú naplno využité, keďže telesná výchova je povinná v rozsahu päť hodín týždenne. Žiaci si môžu vybrať z ponuky cudzích jazykov okrem angličtiny, ktorá je naším spoločným komunikačným jazykom, ešte nemčinu, ruštinu, francúzštinu a španielčinu. Školu navštevuje zhruba 850 študentov v 4 až 6 ročnom štúdiu.

--> webová stránka partnerskej školy