Apple workshop

V priestoroch Katolíckeho gymnázia v Banskej Štiavnici sa dňa 14.5.2012 od 14:00 uskutočnil za účasti zástupcov spoločnosti Apple workshop zameraný na používanie zariadení iPad vo vyučovacom procese. Podujatie prebiehalo v dvoch súčasne prebiehajúcich triedach (sekciách), kde jedna bola určená pre širokú verejnosť a druhá bola určená pre učiteľov a žiakov. V prvej sekcii bol predstavený iPad z pohľadu všeobecného použitia. K dispozícii bolo na vyskúšanie niekoľko zariadení. Druhá sekcia bola zameraná na praktické používanie a predvedenie aplikácií pre výučbu. Takisto aj tu boli pripravené zariadenia na praktické preskúšanie. Celé podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti zavedenia týchto zariadení pre žiakov a učiteľov v Katolíckej spojenej škole ako druhej na Slovensku.